vrijdag 13 januari 2012

Hulpmiddelen bij mediaopvoeding

Opvoeden wordt steeds complexer: ouders zoeken antwoorden op vele (dagelijkse) opvoedingsvragen. Op allerlei plaatsen worden cursussen gegeven om hierbij gezamelijk (met andere ouders en hulpverleners)  tot antwoorden te komen. Gelukkig hoeft u niet voor alles op cursus: u kunt zelf veel 'wijsheid' vergaren. Dingen lukken vanzelf als je er even voor gaat zitten en aandacht aan besteed. Ga in 2012 eens aan de slag met het vergaren van 'mediawijsheid'... dat biedt een uitdaging om op een andere manier naar uw kind te gaan kijken!

Met behulp van deze 'quickscan' ontdekt u bijvoorbeeld wat voor soort mediaopvoeder u bent. Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken.

Er worden in de quickscan vooral vragen gesteld over digitale media. Hoe begeleidt u uw kind op dat gebied? Heeft u regels, of juist niet? Gamet u samen, of bent u meer een meekijker en praat u er met uw kind over? De uitslag is direct zichtbaar en u krijgt er ook nog een toelichting op met praktische bruikbare tips.
Deze test van Mediaopvoeding.nl, een initiatief van stichting Mijn Kind Online, het Nederlands Jeugdinstituut en Ouders Online, is gemaakt voor ouders, maar kan ook door leerkrachten of andere professionele opvoeders worden ingevuld.

Op Mediasmarties vindt u met 1 zoekopdracht objectieve, betrouwbare informatie over actuele en bestaande media voor kinderen van 1,5 tot 12 jaar. Van actuele tv-programma's tot games, dvd's, de nieuwste (bioscoop)films, apps en websites. Deze site biedt vele mogelijkheden om in te spelen op de media-ontwikkeling van je kind.
Mediasmarties is een onafhankelijke en niet-commerciële organisatie in opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De site is bedoeld voor ouders, opvoeders, kinderopvang, scholen en Centra Jeugd en Gezin.

Ik wens u veel plezier toe in de opvoeding bij het inzetten van deze 'wijsheid'!

Dominique Janssen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten