zaterdag 17 maart 2012

de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs (DJP)

Voor de derde keer al wordt in april de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs uitgereikt (DJP*). Naast de twee juryprijzen, voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige en het beste vertaalde boek, bestaat er ook een DJP Publieksprijs. Hierbij kunnen jongeren in Nerderland en Vlaanderen zelf stemmen op hun favoriete boek. De stemperiode loopt van donderdag 8 maart tot en met dinsdag 10 april.

Waarom nu weer een nieuwe literatuurprijs?
Naast de Gouden Griffel voor het beste kinderboek en allerlei literaire prijzen voor volwassenenliteratuur is er nog niet zolang aandacht voor literatuur voor jongeren (Young Adult). Liefde voor literaire schrijvers als Reve, Lanoye en Mortier ontstaat niet vanzelf. Jongerenliteratuur kan een opstapje zijn naar deze schrijvers. Deze prijs richt zich op boeken voor jongeren (vanaf 16 jaar) die goed aansluiten bij hun belevingswereld.

De 20 boeken op de longlist van de vakjury, zijn titels die op soms de jeugdafdeling van de bibliotheek staan, maar vaker op de volwassenenafdeling. Het is echter ook mogelijk een vrije stem op een eigen favoriet uit te brengen, mits het boek in 2011 voor het eerst verschenen is.

Via de website zijn 10 inspirerende lessuggesties beschikbaar die aansluiten bij de eindtermen Nederlands en ter introductie op de boeken gebruikt kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld de opzet van kringgesprekken, de inzet van boekpushers en Tupperwareparty's..... Nog een manier om jongeren te interesseren voor deze prijs: twitter mee over de longlist en roep op tot stemmen via #djp2012.

*De DJP wordt georganiseerd door Stichting CPNB is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen Nederland en Stichting Lezen Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds, CJP Nederland en CJP Vlaanderen en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie. Dioraphte financiert een deel van de prijs.

Dominique Janssen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten